Bảng giá thu mua iPhone cũ

Thu mua iPhone 13 Pro Max 256GB
Thu mua iPhone 13 Pro Max 256GB

Giá: 19,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 13 Pro Max 128GB
Thu mua iPhone 13 Pro Max 128GB

Giá: 18,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 13 Pro 256GB cũ
Thu mua iPhone 13 Pro 256GB cũ

Giá: 17,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 13 Pro 128GB
Thu mua iPhone 13 Pro 128GB

Giá: 16,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 13 256GB
Thu mua iPhone 13 256GB

Giá: 13,500,000 vnđ

Thu mua iPhone 13 128GB
Thu mua iPhone 13 128GB

Giá: 12,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 Pro Max 256G
Thu mua iPhone 12 Pro Max 256G

Giá: 14,500,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 Pro Max 128
Thu mua iPhone 12 Pro Max 128

Giá: 12,500,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 Pro 256G
Thu mua iPhone 12 Pro 256G

Giá: 12,500,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 Pro 128G
Thu mua iPhone 12 Pro 128G

Giá: 11,000,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 128G cũ
Thu mua iPhone 12 128G cũ

Giá: 10,500,000 vnđ

Thu mua iPhone 12 64G
Thu mua iPhone 12 64G

Giá: 9,500,000 vnđ