Điều khoản sử dụng

30/10/19

Điều khoản sử dụng. 
Xin chào quý khách đã đến với website http://www.thanhtaomobile.com và hệ thống các cửa hàng của Thanh Táo Mobile trên toàn quốc. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng các dịch vụ của Thanh Táo Mobile. 

Nguyên tắc chung.

Website thanhtaomobile.com do Thanh Táo Mobile quản lý, điều hành, hoạt động phù hợp và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về website thương mại điện tử. Hoạt động giao dịch trên website diễn ra công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các bên và không trái với quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại thanhtaomobile.com trên cơ sở tự nguyện, tự do thỏa thuận, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm. Các thành viên tham gia vào giao dịch tại thanhtaomobile.com chịu trách nhiệm pháp lý của mình trước luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều khoản sử dụng này. Đối với khách hàng, khi truy cập vào website thanhtaomobile.com để sử dụng các dịch vụ thương mại do thanhtaomobile.com cung cấp nghĩa là bạn đã đồng ý với các quy định mà chúng tôi nêu trong Điều khoản này. Thanh Táo Mobile có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay bớt bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng và vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi thông tin được cập nhật trên website mà không cần phải thông báo trước đến khách hàng. Do đó, nếu tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đã chấp nhận với những thay đổi đó.