Email : Thanhhuynhmobile@gmail.com
Tên web www.thanhtaomobile.com 
Di động 093 883 1133   Zalo 0946 332 665 
Địa chỉ : 1400 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM