Thu mua apple watch cũ

Bảng giá thu mua Apple watch series 8 , SE 2022, Ultra new

 • Apple Watch series 8 bản nhôm 45mm GPS cũ 

  5.800.000 vnđ

  Apple Watch series 8 bản nhôm 41mm GPS cũ 

  5.300.000 vnđ

  Apple Watch series 8 bản nhôm 45mm LTE cũ

  6.300.000 vnđ

  Apple Watch series 8 bản nhôm 41mm LTE cũ

  5.800.000 vnđ

  Apple Watch SE 2022 bản nhôm 44mm GPS cũ

  3.500.000 vnđ

  Apple Watch SE 2022 bản nhôm 40mm GPS cũ

  3.000.000 vnđ

  Apple Watch SE 2022 bản nhôm 44mm LTE cũ

  3.800.000 vnđ

  Apple Watch SE 2022 bản nhôm 40mm LTE cũ

  3.500.000 vnđ

  Apple Watch Ultra bản titan 49mm LTE cũ

  14.500.000 vnđ

So sánh