Thu mua iPhone 13 Pro Max 128GB

Giá: 11.000.000

Giá: 11.000.000

Thu mua iPhone 13 Pro Max 128GB

Loại A+ : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, Fullbox phụ kiện chưa dùng, acti chưa tới 90 ngày => Máy keng

Loại B : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp => Máy 99%

Loại C : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy có trầy xước nhẹ => Máy 98%

Loại D: Máy hoạt động bình thường, màn trầy nhẹ, thân máy cấn móp => máy 96% đến 97%

So sánh