Dịch vụ sửa chữa

Thay màn hình 12 Pro Max
Thay màn hình 12 Pro Max

Giá: 8,400,000 vnđ

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max
Thay màn hình iPhone 11 Pro Max

Giá: 5,300,000 vnđ

Thay màn hình iPhone 11 Pro
Thay màn hình iPhone 11 Pro

Giá: 4,000,000 vnđ

Thay màn hình iPhone 11
Thay màn hình iPhone 11

Giá: 2,500,000 vnđ

Độ vỏ iPhone
Độ vỏ iPhone

Giá: Liên hệ

đánh bóng sườn iPhone
đánh bóng sườn iPhone

Giá: 100,000 vnđ

thay vỏ iPhone 7
thay vỏ iPhone 7

Giá: 550,000 vnđ

Thay vỏ iPhone 7Plus
Thay vỏ iPhone 7Plus

Giá: 650,000 vnđ

Thay vỏ iPhone 8
Thay vỏ iPhone 8

Giá: 650,000 vnđ

Thay vỏ iPhone 8Plus
Thay vỏ iPhone 8Plus

Giá: 850,000 vnđ